Huistakenbeleid

We beschouwen huiswerk als een verlengstuk voor ‘leren leren’ in de basisschool. Dat houdt in dat huiswerk nuttig is om leerstof beter te leren beheersen, technieken en vaardigheden in te oefenen, routines te verwerven, attitudes als discipline en verantwoordelijkheid te bevorderen, het werk te leren plannen, te leren werken volgens een eigen leerstijl en te streven naar volledigheid en orde in wat men produceert. Daarnaast biedt het huiswerk ouders de gelegenheid kennis te maken met de leerstof en de wijze waarop deze in de klas verwerkt wordt.