Woordje van de ouderraad

De ouderraad

Beste (groot)ouders, familieleden en andere personen die aan de zijde van de kinderen staan.

Een lange aanspreektitel om niemand te vergeten. De ouderraad is er in de eerste plaats om te luisteren naar jullie. Zijn er bedenkingen over het reilen en zeilen van de school of wil je graag specifieke zaken gerealiseerd zien? Samen zoeken we naar oplossingen en adviseren we de directie en het leerkrachtenteam. Naast het denkwerk is er ook het doe-werk.

Een overzicht van afgelopen jaar geeft je een idee van wat we zoal doen:

  • Activiteiten ondersteunen in het teken van ‘verbinden’ zoals het grootouderfeest of het schoolfeest.
  • Bijdragen aan feestmomenten zoals; Sint en Pasen, carnaval, recepties (infoavond, ‘kleuterdiploma’, 1ste   communie en Plechtige communie), geschenkjes voor de communies en opendeurdag van de school.
  • Geld inzamelen voor andere noden: beamer, whiteboard, boeken, leeshoek, boekentassenrek, tuintafels, dekzeil zandbak, nieuwe glijbaan en touwladder en een nieuwe plintovertrek voor de turnles.
  • Een extraatje voor de klas. Naast de werkmiddelen die leerkrachten van de school krijgen, kunnen leerkrachten eens iets extra doen voor hun klas.
  • En het transport voor de openluchtklassen.

Elk jaar worden een viertal geldinzamelacties georganiseerd om al deze kleine en grote wensen te kunnen realiseren. Afgelopen jaren waren dit:

  • Filmavond
  • Confituurverkoop
  • Winterbarbecue
  • (Schoolfeest – kleine opbrengst want dit is vooral een feest voor de leerlingen)

Tenslotte wil de OR graag nieuwe leden verwelkomen. Wil je meedenken en/of meedoen? Of wil je geen lid worden van de OR maar wil je eerder soms een Helpende Hand zijn?

Dank aan alle OR-leden en Helpende Handen voor hun inzet en toewijding gedurende het hele schooljaar.

Samenstelling OR:

Charlotte Poelman

Gert De Braekeleer

Hanna Vanneste

Julie Cobbaert

Liesbet Robin