Zorgbeleid voeren

 1. Zorg situeert zich op 3 niveaus 

Ons zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Binnen het team worden een aantal specifieke taken uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren en professionaliseren. 

De uitbouw van een zorgbeleid in een school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op 3 niveaus : 

 • Op het niveau van de klas / de leerkracht
 • Op het niveau van de leerlingen
 • Op het niveau van de school

Binnen onze scholengemeenschap Geraardsbergen – Deftinge werd een overoepelende werkgroep ‘zorg’ opgericht, waar regelmatig ervaringen worden uitgewisseld. In samenwerking met de  pedagogische begeleiding, worden in het netwerk zorg, werkpunten uitgewerkt. 

Een zorgcontinuüm uitbouwen betekent ook dat de school handelingsgericht werkt (HGW). Zo streven we naar kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding. 

HGW heeft 7 uitgangspunten : 

 1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. We vragen ons af wat de leerling nodig heeft om doelen te bereiken. 
 2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school verbetert de aanpak. 
 3. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling. 
 4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. We nemen dat mee in het plan van aanpak. 
 5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk. 
 6. We formuleren doelen en bekijken wat er nodig is om die doelen te bereiken.
 7. We werken systematisch, in stappen en transparant.