Geschiedenis

Eerwaarde heer Jozef Van Herstraeten werd pastoor te Galmaarden in 1888. Met gelden ingezameld tijdens zijn legendarische bedeltochten doorheen heel België liet hij te Galmaarden een klooster en een school bouwen voor de zusters van de H. Vincentius a Paulo die er hun intrek namen in 1894.
Toen de gemeentelijke jongensschool in de jaren 70 ook meisjes toeliet daalde het aantal leerlingen in de kloosterschool drastisch. Daarom vroeg eerwaarde heer Dedobbeleer, pastoor van Galmaarden, in 1976 aan principaal Adriaens om de school over te nemen.
Vicaris-generaal Goossens van het aartsbisdom Mechelen-Brussel ging akkoord en ook in het bisdom Gent had men geen bezwaren tegen de bisdom- en provincie overschrijdende fusie tussen de kloosterschool van Galmaarden en de collegeschool Moerbeke-Viane.
Principaal Van Kerchove liet de gebouwen van Galmaarden volledig renoveren. Op 6 september 2003 kwam kanunnik De Wolf directeur-generaal van het VSKO de vernieuwde gebouwen inzegenen.

Voor de school te Galmaarden een nieuwe start.