Inschrijving Secundair

Maandag start de voorrangsperiode voor de inschrijvingen in het secundair. Broers en zussen, kinderen van personeelsleden en indicatorleerlingen (moeder geen diploma secundair onderwijs of die het voorbije schooljaar een schooltoelage ontvingen). De voorrangsperiode duurt tot 1 april. Vanaf 19 april mag iedereen inschrijven.

 Aanmelden in de voorrangsperiode in het Sint-Catharinacollege kan via de website https://www.sintcatharinacollege.be/inschrijvingen1/

Voor het Sint-Jozefsinstituut volstaat het om een mail te versturen naar dirsec@sint-jozefsinstituut.be.